Onze Vereniging

kastanje loopt uit voor het schoollogoBasisschool Suringar valt onder het onbezoldigde bestuur van Vereniging Suringar. Onder het bevoegd gezag van de vereniging valt ook de Emile Weslyschool die aan de Westkant van Maastricht ligt. De Vereniging Suringar staat al 100 jaar voor protestants-christelijk onderwijs in Maastricht en omgeving.

Meer informatie over de Vereniging en haar bestuur kunt u vinden op www.verenigingsuringar.nl

Missie

De missie van de Vereniging Suringar is het duurzaam in stand houden van kwalitatief hoogstaand protestants-christelijk basisonderwijs in Maastricht en omstreken. De Vereniging zorgt voor onderwijs gebaseerd op een christelijke levensovertuiging waarbij waarden en normen worden bepaald door het Evangelie van Jezus Christus. De Vereniging Suringar biedt een veilige en uitdagende leeromgeving waarin kinderen zich kunnen ontwikkelen tot verantwoordelijke medeburgers.

Visie

Hoofdtaak van de Vereniging Suringar is het waarborgen van de kwaliteit, de identiteit en de continuïteit van het onderwijs.