Onze identiteit

hall of fame

Wij zijn een open protestants-christelijke basisschool. Dit houdt in dat ieder kind bij ons welkom is, ongeacht afkomst, culturele identiteit of religie. Iedereen is welkom en moet zich welkom voelen. Het evangelie van Jezus Christus voedt onze visie op onderwijs en opvoeding: ieder kind en iedere leekracht is waardevol en uniek! Respect hebben voor elkaar, een goede omgang met elkaar en normen en waarden zijn thema's die dagelijks terugkomen binnen onze school. We proberen dit zo praktisch mogelijk te maken. We praten regelmatig over waarden en normen en hoe bijbelse verhalen ons kunnen helpen in de omgang met elkaar. Er wordt driemaal per week een half uur aandacht besteed aan godsdienstonderwijs. 

In ons identiteitsdocument kunt u meer lezen over hoe wij invulling geven aan onze onderwijskundige, pedagogische en levensbeschouwelijke identiteit. Dit document vindt u hier.

Vieringen

Wij zijn een vierende school. In de praktijk betekent dit dat we een aantal feesten met de kinderen en hun ouders vieren. Met Kerst en Pasen vieren we de geboorte en opstanding van Jezus. In het voorjaar vieren we carnaval. Dan mogen de kinderen verkleed naar school komen en worden er allerlei acts opgevoerd. 

Maandsluitingen

Iedere maand is er een maandsluiting. De kinderen laten dan aan elkaar zien waar zij de afgelopen maand aan gewerkt hebben. Voor al onze feestelijke activiteiten geldt dat u als ouder ook van harte welkom bent. 

Delen van wat we hebben

Wij willen ook graag delen van wat we hebben. De school heeft een gezamenlijk goed doel: Stichting Niños Emanuel. Deze stichting helpt arme kinderen in Peru met warme maaltijden, medische zorg en een opleiding. We doen ook mee met andere acties, bijvoorbeeld een kerstdozenactie voor kinderen in Oost-Europa en de inzamelactie van de voedselbank in Maastricht.