Onze Kwaliteit

Voetballen op de speelplaatsDe Suringarschool geeft onderwijs van hoge kwaliteit. De landelijk genormeerde toetsen van Taal, Rekenen, Lezen, Spelling en Woordenschat worden in de verschillende groepen afgenomen. In de onderstaande tabel kunt u zien dat onze school de afgelopen jaren ruim boven het landelijk gemiddelde heeft gescoord met de CITO Eindtoets. 

Jaar Aantal leerlingen gr 8 Normering gemiddeld Suringarschool
2017 19 535,1 536,7
2016 7 534,5 538,7
2015 14 534,8 543,9
2014 10 534,4 541,9

 

Uitstroom naar vervolgonderwijs

Onze schoolverlaters van het afgelopen schooljaar (2016/2017) zijn naar het volgende type onderwijs gegaan: VWO: 6 leerlingen, HAVO/VWO: 2 leerlingen, HAVO: 3 leerlingen, VMBO TL: 3 leerlingen, VMBO Kader/TL: 2 leerlingen, VMBO Kader: 2 leerlingen, VBMO Basis: 1 leerling.