Onze Kwaliteit

Voetballen op de speelplaatsDe Suringarschool geeft onderwijs van hoge kwaliteit. De landelijk genormeerde toetsen van Taal, Rekenen, Lezen, Spelling en Woordenschat worden in de verschillende groepen afgenomen. In de onderstaande tabel kunt u zien dat onze school de afgelopen 3 jaar ruim boven het landelijk gemiddelde heeft gescoord met de CITO Eindtoets. 

Uitstroom naar vervolgonderwijs

Jaar Aantal leerlingen gr 8 Normering gemiddeld Suringarschool
2016 7 534,5 538,7
2015 14 534,8 543,9
2014 10 534,4 541,9