Onze visie op onderwijs

tomaten plukken in de moestuinElk kind en elke leerkracht is uniek! Dit houdt in dat ieder over verschillende mogelijkheden en vaardigheden beschikt. Wij accepteren deze verschillen bij de leerlingen en leerkrachten. Wij willen dat ieder kind zich kan ontwikkelen op zijn eigen niveau en in zijn eigen tempo. Dit bereiken wij door een positieve benadering en door de eigen competenties van de kinderen zo optimaal mogelijk te benutten. Centraal hierbij staat het plezier hebben in het leren. Concreet betekent dit:

  • Wij bieden een veilig, positief getint en gestructureerd pedagogisch klimaat
  • Wij geven gelijke kansen aan ieder kind
  • Wij hanteren duidelijke omgangsvormen
  • Wij voeren een open, positieve en eerlijke communicatie
  • Wij bieden een stimulerende leeromgeving om kinderen actief te betrekken bij hun leren
  • Wij ontwikkelen een sterk 'wij-gevoel'.

We werken met instructie op niveau, een activerende leeromgeving en zelfstandig werken. Meer hierover leest u hier.