Lestijden

leerlingen onderzoeken braakballenSchooltijden groep 1 t/m 4:

maandag, dinsdag, donderdag:
ochtend: 08.45 – 12.15 uur
middag: 13.15 – 15.15 uur
woensdag: 08.45 - 12.30 uur
vrijdag: 08.45 – 12.15 uur

Schooltijden groep 5 t/m 8:

maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag:
ochtend: 08.45 – 12.15 uur
middag: 13.15 – 15.15 uur
woensdag: 08.45 - 12.30 uur
continurooster voor een vakantie
van 08.45 uur tot 14.00 uur.

Aankomst op school

Om 08.30 uur gaat het hek open en vanaf dat moment is iedereen welkom. De kinderen van groep 1 t/m 8 kunnen dan direct door naar binnen lopen. Om 08.40 uur klinkt de bel. Dit is ook bedoeld voor de ouders van groep 1/2 als teken om afscheid te nemen. Om 08.45 uur starten de lessen. Wij vragen u om op tijd op school te zijn.

Om 12.15 uur is de ochtend afgelopen. De kinderen die thuis gaan lunchen zijn vanaf 13.00 uur weer welkom op school. Wij zijn op het plein aanwezig. Om 13.10 uur gaan we gezamenlijk naar binnen, zodat we om 13.15 uur weer aan het werk kunnen gaan.

Eten en drinken in de pauze

Om 10.30 uur is er pauze voor de bovenbouw en om 10.45 uur is er pauze voor de onderbouw. De kinderen kunnen dan wat eten en drinken. Wel graag een gezond tussendoortje of fruit.

Om het afval op school te beperken worden lege drinkpakjes en koekverpakkingen weer terug mee naar huis gegeven.

Verkeersbeleid

De Ridder van Heerstraat is tijdens de schooluren een éénrichtingsweg en alleen via de Haspengouw en Burghtstraat te bereiken. De kinderen die op de fiets komen, fietsen over de straat naar de fietsenstalling. Het oversteken van de Ridder van Heerstraat willen wij alleen laten plaatsvinden bij de verkeersbrigadiers. Hierdoor is er voor fietsers en voetgangers een eigen oversteekplaats. In verband met de veiligheid van de kinderen en de brigadiers willen we u vragen om alleen te parkeren in de parkeervakken.