Passend Onderwijs

bloembollen plantenVanaf 1 augustus 2014 is de Wet Passend Onderwijs van kracht. Schoolbesturen en hun scholen organiseren voor alle leerlingen passend onderwijs. Zo dicht mogelijk bij huis en zo inclusief mogelijk. Schoolbesturen geven samen invulling aan de zorgplicht en vormen daarom een samenwerkingsverband. Dit samenwerkeringsverband organiseert een dekkend aanbod; voor alle leerlingen een passende plek.Onze school maakt deel uit van het samenwerkingsverband Maastricht-Heuvelland.

Elke school heeft een schoolondersteuningsprofiel. Dit is een beschrijving van de onderwijsondersteuning die de school aan leerlingen kan bieden. Ook is binnen het samenwerkingsverbang afgesproken hoe het aannamebeleid wordt vormgegeven. Hieronder kunt u meer informatie lezen over de samenwerkingsverbanden in Zuid-Limburg. Ook vindt u hieronder ons schoolondersteuningsprofiel en ons aannamebeleid.

Bekijk meer informatie over het samenwerkingsverband

Bekijk het aannamebeleid

Bekijk het schoolondersteuningsprofiel