Groep 3 t/m 8

Onderwijs aan de kinderen van groep 3 t/m 8

Instructie op niveau

Binnen onze school wordt er voor de vakken rekenen, taal, spelling en (begrijpen) lezen bij iedere les gewerkt in drie niveaus. Deze niveaus zijn verweven in de methode. Een instructie voor de hele groep, waarbij kinderen die meer aankunnen zo snel mogelijk zelfstandig aan de slag gaan. Een vervolginstructie, waarna bijna iedereen aan de slag kan. En de verlengde instructie voor kinderen die nog extra ondersteuning nodig hebben. 

Een belangrijk doel wat wij nastreven is dat kinderen inzicht krijgen in hun eigen handelen en verantwoordelijkheid leren te nemen voor hun werk. Om daartoe te komen moeten kinderen ook in de gelegenheid gesteld worden om een leerervaring daarin op te doen. Leerkrachten gebruiken het IGDI model (interactief gedifferentieerd directe instructie) om de kinderen te begeleiden in hun onderwijsbehoeften. 

Een activerende leeromgeving

Een activerende leeromgeving zorgt ervoor dat kinderen betrokken zijn bij hun eigen leerproces. Het kind neemt niet passief de kennis tot zich, maar neemt actief deel aan het leerproces. Activerende leeromgevingen beïnvloeden de motivatie en het informatieverwerkingsproces van het kind. Wij zijn continu bezig om te kijken welke theorieën, werkvormen en leeromgevingen we kunnen inzetten. Hierbij kunt u denken aan samenwerkend leren, ontdekkend leren, zelfregulatie, het gebruik van ICT en de natuurspeelplaats. Dit betekent niet dat er bij ons geen klassikaal onderwijs wordt gegeven. Wij willen kinderen juist een divers aanbod geven. Zo kunnen we de verschillende intelligenties van kinderen aanspreken, want we denken dat kinderen het meest leren als ze leren op een manier die bij hen past.

Zelfstandig werken

Zelfstandig werken is ook onderdeel van een activerende leeromgeving. Tijden het zelfstandig werken bepaalt een kind zelf, m.b.v. een planningsblad, in welke volgorde hij of zij, binnen een vooraf gestelde tijd, de taken gaat maken. Als het werk af is kan het kind met verdiepende leerstof of met een taak naar eigen keuze aan de slag. 

 

 

34 website

klas34website

 78website