Groep 1 en 2

Onderwijs aan het jonge kind

Op onze school werken wij in groep 1 en 2 met de methode Speelplezier. Speelplezier is een totaalmethodiek met spel als uitgangspunt. De methode 'Speelplezier' staat voor de overtuiging dat kinderen taal, sociale en cognitieve vaardigheden ontwikkelen door samen met andere kinderen te manipuleren en te imiteren, door verbeeldend te spelen en te construeren. Dit doen zij onder leiding van meespelende leerkrachten. Er worden spelactiviteiten ingezet om nieuwe leerstof aan te bieden en kinderen leren door te spelen onder leiding van een leerkracht die het spel volgt en verrijkt. Binnen Speelplezier is er voor kinderen veel ruimte voor eigen initiatief. In onze groepen vindt u een atelier, rollenspelhoek, bouwhoek, lees-schrijf-kwebbelhoek met vertelspeeltafel, spelletjes- en compositiehoek en de exploratiebak.

Door op te schrijven wat het kind zegt en foto's te maken van het werk proberen wij de ontwikkeling van uw kind te visualiseren. Dit verzamelen wij in een kindontwikkelboek. Driemaal per jaar organiseren wij een oudergesprek en in 2 daarvan bespreken wij met u het kindontwikkelboek.  

Alle ouders met een kind in groep 1 en 2 kunnen dit jaar naar hun kind komen kijken.

speelplezier3

speelplezier4 

speelplezier1